Hex Gurlan karbid bloklary ölýär

Gysga düşündiriş:

Näme üçin bizi saýlaýar?

• 100% hil kepilligi

• Saýlamak üçin dürli ululyk

• Professional tehniki goldaw

• OEM & ODM garşylanýar

• Kiçijik sargyt kabul ederliklidir

• Bazardaky bäsdeşlik bahasy bilen zawod hyzmaty

• Wagtynda eltip bermek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt Parametr
Önümiň ady Karbidiň sowuk emele gelmegi, alty sany karbid altyburçly ölmek üçin amatly
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady Nisun
Material VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, KARBID
Tehnologiýa CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek,2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.(HRC / HV)
Eltip bermegiň wagty 7-15 gün
OEM & ODM 1PCS kabul ederlikli
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk
Gaplamak PP + kiçi guty we karton

“Simi-fin” gaýtadan işlemek dürli standart we ýörite sowuk ýasama we zarba urmak zawodymyzda elýeterli bolýar, ähli zatlar HIP peç bilen süzülýär we berkidiji we ýörite enjamlar ýaly metal senagatynda giňden ulanylýar.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümlere kepillik näme?
A1: Islegiňize we bazaryňyza laýyk gelýän iň oňat we amatly materialdan peýdalanýarys, geometriýanyň ölçeglerine gözegçilik etmek we her iş şertini kanagatlandyryp biljek önümlerimiziň ömrüni kepillendirmek üçin ýokary takyklyk bahalandyryş maşynymyz bar.Bu döwürde biziň tarapymyzda haýsydyr bir hil meselesi ýüze çykan bolsa, ýitgiňizi azaltmagyň iň gowy usulyny taparys, kanagatlanmak ilkinji maksadymyzdyr!

2-nji sorag: Mugt nusgalar berýärsiňizmi?
A2: Hawa, müşderi tarapyndan tölenýän ýük şertinde synag üçin mugt nusgalary almak üçin ähli müşderileri garşylaýarys.
3-nji sorag: Iň pes sargyt talapyňyz näme?
A3: mukdaryňyzy arassalaýarsyňyz diýip umyt edýäris, eger ýok bolsa, sitata sahypasyndaky her bir element üçin MOQ görkezeris.Mysal we synag tertibini garşylaýarys.Singleeke-täk elementiň mukdary MOQ-a ýetip bilmeýän bolsa, bahasy nusga bahasy bolmaly.

4-nji sorag: Önümleriňiziň gowşurylyş wagty näçe?
A4: inwentaryň elýeterliligine baglydyr.Zerur zatlar ätiýaçda bolsa, eltip beriş wagty 7 iş gününiň içinde bolar, ýöne gowşuryş möhleti 7-30 iş güni töweregi bolmaz.

5-nji sorag: Haýsy önüm öndürýärsiňiz?
A5: Adaty önümçiligi we ýörite önüm öndürip bileris.Islegiňize, çyzgylaryňyza we nusgalaryňyza esaslanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň