Hex gurlan Die Core

Gysga düşündiriş:

Sowuk sözbaşy öl polatly berk gurluşyk Hex nurbatlar üçin gurlan Die ýadrosy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt Parametr
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady Nisun
Material VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, KARBID
Tehnologiýa CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek,

2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.(HRC / HV)

Eltip bermegiň wagty 7-15 gün
OEM & ODM 1PCS kabul ederlikli
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk
Gaplamak PP + kiçi guty we karton

Müşderiler üçin, şol sanda üpjün edýäris

Karbid ölýär:

1. Göni deşik ölýär

2.Ekstruziýa ölýär

3.Segmentli Hex ölýär

4. Kesmek we pyçak

5.Kustomirlenen ölýär

Segmentli ölenleri wolfram karbidine ýa-da ýörite polatlara salmak ýa-da doly örtmek üçin üpjün edip bolýar.Gurallaryň ömrüni uzaltmak üçin çalşylýan segmentli pyçaklaryň artykmaçlyklary giňden ykrar edildi.Toolshli gurallar müşderilere iberilmezden ozal kepillendirilýär.

Netijeli we çalt ösýän kompaniýa hökmünde Nisun aýratyn altyburç segmentli galyplary üpjün etmäge işjeň gatnaşýar.Berilýän önümler, iň oňat hilli we aňsat gurnama üçin dünýäde giňden tanalýar.Bu galyplar innowasiýa hünärmenleri we ösen tehnologiýalar tarapyndan öndürilýär we dürli pudaklarda dürli berkitmeler öndürmek üçin ulanylýar.Mundan başga-da, müşderiniň isleglerine görä dürli ululykdaky önümleri hem berip bileris.

Önümçilik aýratynlyklary

1. Nurbatlary ýa-da hozlary dogry düzmek üçin wolfram polat materialyny we ululygyny saýlaň.

2. Dörediş kynçylygynyň, ululygynyň, nurbatlaryň we hozlaryň uzynlygynyň tapawudyna görä, örtügiň gurluşy göwnejaý dizaýn edilmelidir, köp stansiýaly we hoz galyplary, deformasiýa we emele geliş wagtlary üçin esasda bölünmelidir.

3.Galybyň ajaýyp ussatlygy, takyk ululygy, aýnanyň gutarnykly talaplaryna laýyk diametri bar.

4.Göçüriş naprýa .eniýesiniň paýlanyş marginini, degişli ergin garyndysynyň ululygyny saýlaň.

5.Güýçli polat ýeňi gaty we gowy gyzdyrylmaly, wakuum ýylylygy bejermekden soň gatylyk aralygy 45 ℃ -48 between arasynda bolmaly.

6. Ölüm burawyny we simiň ýüzüni arassa we tekiz saklaň, sowuk çekilen sim top toplanandan soň berk çüýlenmeli.

7.Wolframyň aýlawyny we soňuny üwemek üçin göwher tigir ulanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň