Esasy önümçilik JIS, ANSI, DIN, GB, ISO we ş.m. her dürli zarba we diş plastinkasy, we islegleriňize görä bazaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Karbid öldi

 • Hex Carbide Built up Round Hole Die

  Hex Karbide tegelek deşik gurdy

  Önümiň artykmaçlyklary
  1. Durnuk we ygtybarly hil.
  2. Gyzlyk materialdan ýasalan.
  3. productshli önümler işlenip taýýarlanylýar we ahyrky gözden geçirilýär.
  4. Mugt onlaýn tehniki hyzmat elýeterli.
  5. Mysal üçin elýeterli

 • F-head Hex Combined Die

  F-kellesi Hex kombinirlenen öl

  Qualityokary hilli alýumin wolfram karbid bar metal mis poslamaýan polatdan göwher gurallary önümleri F-head Hex Combined Die

 • Hex Built-up Die Core

  Hex gurlan Die Core

  Sowuk sözbaşy öl polatly berk gurluşyk Hex nurbatlar üçin gurlan Die ýadrosy

 • Hex Built up carbide blocks die

  Hex Gurlan karbid bloklary ölýär

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  • 100% hil kepilligi

  • Saýlamak üçin dürli ululyk

  • Professional tehniki goldaw

  • OEM & ODM garşylanýar

  • Kiçijik sargyt kabul ederliklidir

  • Bazardaky bäsdeşlik bahasy bilen zawod hyzmaty

  • Wagtynda eltip bermek

 • White Steel Titanium Plating Punch Pin Bar for Die

  Ölmek üçin ak polatdan titanium örtükli pyçak çüýşesi

  Punches Şeýle hem ýokarky galyplar, daşky galyplar, deşikler we ş.m. bar.Punch, möhür basmak üçin gurnalan we materialy deformasiýa we kesmek üçin material bilen göni aragatnaşykda ulanylýan demir bölekdir.

  Die deşikleri, adatça ýokary tizlikli polatdan we wolfram poladyndan ýokary tizlikli polatdan we wolfram polatdan ýasalan pyçak ýaly material hökmünde ulanylýar we ýokary tizlikli polat iň köp ulanylýan materialdyr.Köplenç CR12, CR12MOV, asp23, skd11, skd51, skd61 we ş.m. ulanylýar. Volfram polat materiallary, has ýokary talaplary talap edýän ölmek we gyrkmak üçin ulanylýar.

 • Perforated Titanium Plating Punch Bar

  Deşikli Titan örtük paneli bar

  Satuwdan soň hyzmat we wada:

  1, OEM sargyt kabul ederlikli, garaşsyz QC bölümi, hiliň 3 gezek barlanmagy.

  Iberilmezden ozal geçiş derejesiniň 2.100%

 • SCISSORS SHAPED CUSTOMIZED PREFORM FOR STAMPING

  GYSGAÇA GÖRNÜŞLER

  GARŞYLYK

  Kobaltyň düzümi we däne ululygy bilen gatnaşyklardaky gatylyk

  Gatylyk, materialyň içine gireninde başga bir kyn materialyň mehaniki garşylygydyr.Bu baha, adatça, “Wikers gatylyk prosedurasy” (ISO 3878) ýa-da “Rokwell gatylyk prosedurasy” (ISO 3738) bilen ölçelýär.Könelişme garşylygy ýaly, has az dänäniň ululygy we kobaltyň düzümi bilen gatylyk hem ýokarlanýar.Şonuň üçin gatylyk köplenç köýnek garşylygy üçin salgylanma hökmünde ulanylýar.

 • Protective Sheath Built up Die

  Gorag gaby guruldy

  Müşderiler üçin, şol sanda:

  Karbid ölýär:

  1. Göni deşik ölýär

  2.Ekstruziýa ölýär

  3.Segmentli Hex ölýär

  4. Kesmek we pyçak

  5.Kustomirlenen ölýär

 • Tungsten Spline Built up Die Core

  Volfram spline Die Core gurdy

  Önümiň parametriniň gelip çykyşy Guangdong, Hytaý markasy Nisun materialy VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, CARBIDE Technology CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek, 2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylyk synagy we ş.m. .. ..
 • Japanese Hex Built up Die Core

  Heapon Hex “Die Core” gurdy

  Satyn almazdan ozal aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris:
  Marka + model + galyndy seriýasy + plastinka arassalamak + sargyt edilen bölekler (diňe bir bölek ýa-da tutuş toplum) + stansiýa + şekil + şekil ululygy
  Mysal üçin: Datong + LX230B + galyň týuret seriýasy 85 + 0.3 + tutuş toplum + B stansiýa + ROφ15mm