Ölmek üçin ak polatdan titanium örtükli pyçak çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Punches Şeýle hem ýokarky galyplar, daşky galyplar, deşikler we ş.m. bar.Punch, möhür basmak üçin gurnalan we materialy deformasiýa we kesmek üçin material bilen göni aragatnaşykda ulanylýan demir bölekdir.

Die deşikleri, adatça ýokary tizlikli polatdan we wolfram poladyndan ýokary tizlikli polatdan we wolfram polatdan ýasalan pyçak ýaly material hökmünde ulanylýar we ýokary tizlikli polat iň köp ulanylýan materialdyr.Köplenç CR12, CR12MOV, asp23, skd11, skd51, skd61 we ş.m. ulanylýar. Volfram polat materiallary, has ýokary talaplary talap edýän ölmek we gyrkmak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Önümiň ady Punch ur
Material maglumatlar ASP23, A2, M2, PS4, SKD11, SKH51, HSS
Faceerüsti iş TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, nitriding, Gara kislorodly, Gara örtük we ş.m.
Gatylyk HRC60 ~ 63
Çydamlylyk +/- 0.002
Töleg TT Western Union, Paypal
Önümiň salgysy Dongguan, Guangdong, Hytaý
Eltip bermegiň wagty 7-15 gün
Ulag DHL, Fedex, UPS, TNT ýa-da Deňiz arkaly
Zawod ýa-da satyjy Biz Zawod
Haryt amaly Marka ölmek / ölmek

Sorag-jogap

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
J: Biz zawod.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 1-3 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 15-20 gün, mukdaryna görä.

S: Sitata elementleriňiz näme?
J: Önümiň standarty: model + ululygy ýa-da müşderiniň çyzgysy.

S: Hilini nädip üpjün edip bilersiňiz?
J: Bizde önüm öndürilip başlanýança harytlar gutarýança hiline gözegçilik etmek üçin QC bölümimiz bar.

S: Eger pes hilli önüm öndürseňiz, gaznamyzy yzyna gaýtaryp berersiňizmi?
J: Aslynda, pes hilli önümleri etmäge pursat tapmarys.Bu aralykda, harydyňyzy kanagatlandyrýança ýokary hilli önüm öndürýäris.

S: Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T depozit hökmünde 50%, eltilmezden ýa-da B / L ýüklemäniň göçürmesine garşy 50%.Uzak möhletli iş gatnaşyklary üçin töleg üçin has artykmaç şertlerimiz bar.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy synap görýärsiňizmi?
J: Hawa, eltip bermezden ozal galyndy bölekleri üçin 100% QC synagy we QC hasabaty bar.

R. Nusga ýa-da çyzgylara görä öndürip bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen zarba öndürip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň