HEX kellesi nurbat sözbaşy

Gysga düşündiriş:

Buraw sözbaşysynyň örtügi:

* Örtüksiz

* TIN örtükli-sary örtükli

* TILAN örtükli-gara örtükli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nurbat üçin sözbaşy ikinji urgy

detail (2)
detail (1)

Parametr

Haryt Parametr
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady Nisun
Material Speokary tizlikli polat
Gaýtadan işlemegiň usuly Urmak we gyrkmak
Şahadatnama ISO9001: 2015
Model belgisi Standart ýa-da özleşdirilen
Sözbaşy urmagyň standarty JIS, ANSI, DIN, ISO, BS, GB we NON-STANDARD, omöriteleşdirilen dizaýn
Çydamlylyk + -0.005mm
Gatylyk Adatça HRC 61-67, materiallara bagly
Amallaryň utgaşmasy Ösüş
Üçin ulanylýar “D” görnüşli gurallar bilen islendik planşet basma maşynlary
Adaty ululyk 12x15 / 25mm, 14x15 / 25mm, 18x18 / 25mm, 23x25mm
Tehnologiýa CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek,

2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.(HRC / HV)

PHILLIPS Hexagon Punch

FILIPLER Hexagon punch

Six-Lobe Hexagonal Punch

Alty lobly altyburç urgy

Hexagonal Round Bar

Altyburçluk tegelek çyzyk

Hexagonal Lettering Punch with Black Titanium Plating

Gara titanium örtükli altyburç harp urgy

Needle Free Hexagonal Punch

Iňňe mugt altyburç urgy

R-Head Hexagon Titanium Plated Punch

“R-Head” altyburçly titanium bilen örtülen zarba

T-Head Hexagon Titanium Plated Punch

T-Head Hexagon Titanium Punch Punch

PHILLIPS Hexagonal Titanium Plated Punch

FILIPLER Altyburçly Titan Punch Punch

+-Hexagon Titanium Plated Punch

+ -Gexagon Titan bilen örtülen zarba

Hexagon step car-repair Titanium Plating Punch

Altyburçlyk basgançakly titanium örtükli punch

Head Hexagon Titanium Plating Punch

“Hexagon Titanium Plating Punch”

Bizde gaty berk gözegçilik proseduralary bar.

Her bölegi seresaplylyk bilen işlenip düzüldi (üwemek, işlemek, üwemek, sim kesmek, EDM we ş.m.),

çyzgyda görkezilen takyk çydamlylyk bilen, her bölekiň her ölçegi önümçilik liniýasynda we gaplamakdan we ýüklemezden ozal QC barlagyndan seresaplylyk bilen barlandy.

Şeýlelik bilen, müşderiniň zawodyndaky gurallaryň arasynda gowy çalyşmak üçin ýokary takyklygy kepillendirdik.

"Dogruçyllyk, ynam we özara bähbit" biziň ýörelgesimizdir. 2003-nji ýyldan başlap, dürli görnüşli nurbatlary göni eksport edýäris we Aziýanyň, Afrikanyň, Demirgazyk Amerikanyň, Europeewropanyň we Okeaniýanyň 60-dan gowrak ýurdunda müşderiler bilen işewür gatnaşyk gurýarys. .Bu ýaşda we täze sarp edijilerde ýeňiş gazanmak üçin ýokary hilli çözgütleri öndürýäris we düzýäris.

sizi bu işde öňe sürmek üçin täze tehnologiýalary ösdürmegi we täze dizaýnlary döretmegi dowam etdirýäris.

Haýsydyr bir seriýamyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nearakyn wagtda siziň bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň