“Y” görnüşli ikinji zarba

Gysga düşündiriş:

Adaty ululyk:
12x25mm
14x25mm
18x25mm
23x25mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Y” görnüşli ikinji zarba

detail

Parametr

ululygy 12 * 25 14 * 25 18 * 25 23 * 25 islegiňiz boýunça
PVD TiN (sary) TiALN (gara) TiCN CrN WC / C.
kelle görnüşi tekiz hökmany tabak tegelek beýlekiler siziň islegiňiz ýaly
sürüjisi phillips ýerleşdirilen pozidriv alty lob beýlekiler siziň islegiňiz ýaly
standart ANSI JIS DIN ISO BS, GB

TiN-den soň ikinji zarbanyň sürtülme koeffisiýenti azalýar we gatylygy ýokarlanýar. Titan gatlagynyň görnüşleri adatça TIN, TICN, TIALN, ALCRN we ş.m.

F-Head Six-Lobe Slot Titanium Plating Punch

“F-Head” alty lobly ýer titanium örtügi

Hexagonal Round Bar

Altyburçluk tegelek çyzyk

P-Head Six-Lobe Punch with Black Titanium Plating

Gara titanium örtükli P-Head alty lobly zarba

Six-Lobe Hexagonal Punch

Alty lobly altyburç urgy

Six-Lobe Punch

Alty lobly zarba

Six-Lobe tamper Punch

Alty lobly punch

Six-Lobe Titanium Plating Punch

Alty lobly titanium örtügi

Sözbaşy urgysy barada birlik agramy

12x25mm: 25g / pc
14x25mm: 30g / pc
18x25mm: 50g / pc
23x25mm: 80g / pc

PUNCHES enjamlar pudagynda nurbat berkidijileriň, nurbatlaryň, öz-özüňi basmak ýaly materiallary bellemek, möhürlemek we ekstruziýa etmek üçin giňden ulanylýar.

Buraw sözbaşysynyň örtügi

* Örtüksiz
* TIN örtükli-sary örtükli
* TILAN örtükli-gara örtükli

Sargyt edende aşakdakylary görkezmeli

1.Materiýa möhürlenen metal önümler (uglerod ýa-da poslamaýan polat ýa-da başgalar.)
2. Berkidijiniň kellesini, möhürlenen metal önümlerini görmek, standartlaşdyrylan (JIS, ANSI, DIN, ISO we ş.m.)
3. DxL zarbasynyň daşky diametri we uzynlygy.
4. Punch iş böleginiň üstüni açmak: TiN (Titan nitrid), TiCN (titanium karbid nitridi), 2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.
5. Müşderiniň çyzgylaryna laýyklykda enjamlaryň standart däl zarba kelleleri üçin kelleleriň we enjamlaryň çyzgylaryny üpjün etmeli.
Bellik: PUNCHES zakaz edilende iň az sargyt toplumy bar, onuň mukdary sargyt edilen zarbanyň görnüşine we ululygyna baglydyr.

Zawodymyzyň 18 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we Dongguan, Kunshan, Changzhou we Taýlandda zawodlary bar.

Kompaniýamyzda enjamlaryň takyk galyplaryny öndürmek we öndürmek bilen meşgullanýan birnäçe ýokary hilli dolandyryş işgärleri we ýokary takyk önümçilik enjamlary bar.OEM we OEM garşylanýar.

Önümlerimiz DIN \ GB \ JIS \ ANST \ BSW we ş.m. standartlary öz içine alýar. Köplenç öz-özüňe degmek üçin nurbatlar, maşyn nurbatlary, pyçak dyrnaklary, pyçak hozy, hoz we başgalar.Önümlerimiz ABŞ Kanada \ Braziliýa \ EUB \ Günorta Gündogar ýurt \ Ysraýyl we ş.m. eksport edilýär. Ualyllyk bahasy 5 million ABŞ dollaryna ýetýär.Bütewilige we işewür gatnaşyklara we dostluga ynanýarys, önümlerimiz ISO 9001 hil standart ulgamyny ulanýarlar we müşderilerimiz tarapyndan hemişe ýokary baha berilýär we tassyklanýar.Kompaniýamyz, dünýädäki ähli hyzmatdaşlarymyza we dostlarymyza kömek we kömek bermek üçin ilki bilen ýokary hilli we gowy hyzmatlary talap edýär.

Mundan başga-da, kompaniýamyz öndürýärnurbatsowuk söz ölýär, punch seriýasy, tgorkmakrollingdiespgiç seriýasy, esasy ölüm seriýasy, enjamlarätiýaçlykbölekleriwe ş.m., gaýtadan işlemegi özleşdirmek üçin hoş geldiňiz, size iň gowy hilli we hyzmat bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň