Buraw sözbaşysynyň beýleki baş görnüşi

Gysga düşündiriş:

Sözbaşy urgynyň birligi agramy:

12x25mm: 25g / pc
14x25mm: 30g / pc
18x25mm: 50g / pc
23x25mm: 80g / pc


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Buraw sözbaşysynyň beýleki baş görnüşi

detail

Parametr

Faceerüsti bejermek Faceerüsti örtük
Matrial M2 / M42
Plastinka Örtük TiN / TiALN bilen
Ölçegi 12 * 25mm, 14 * 25mm, 18 * 25mm, 23 * 25mm ýa-da özleşdirilen
Aýratynlyk Uzak hyzmat ömri, ýokary bezeg we gowy eşik garşylygy
MOQ 1 sany
Standart JIS, ANSI, DIN, ISO, BS, GB we NON-STANDARD, omöriteleşdirilen dizaýn
#6P 6H

# 6P 6H

CD Grain Titanium Plated Punch CD

CD däne titanium bilen örtülen punch CD

Dodecagonal punch

Dodekagonal zarba

Head +- Slot Punch

Kelle + - Slot Punch

Needle-free Round Bar

Iňňesiz tegelek çyzyk

Peak Shaving Stick

Saç syrmak üçin taýak

Rivet Punch with Black Titanium Plating

Gara titanium örtükli pyçak

Sector Punch

Pektor Punch

Slot Titanium Plating Punches

Titanium titanium örtügi

Spline Punch

“Spline Punch”

Punchiň material saýlanylyşy esasan ýokary tizlikli polatdyr.Köplenç ulanylýan materiallara Japaneseaponiýanyň SKH9, SKH55, SKH59 we Amerikan M2, M35 we M42 degişlidir. Materialyň esasy häsiýeti, ýokary tizlikli bozulanda materialyň gyzyl gatylygy saklap biljekdigi we könelmegine garşylyk hem gaty gowy we belli bir berkligi üpjün edip biler

Iň oňat ulanylyş effektini we sözbaşy urgusynyň iň uzak ömrüni gazanmak üçin sözbaşy zarbasynyň materialyny saýlamak, ýokary temperatura garşylygy ýokarlandyrmak we sözbaşy urgusynyň garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ýerüsti örtük bilen esasy ädimdir.

Mundan başga-da, dünýädäki müşderilerimiz üçin ikinji sözbaşylaryň beýleki ululyklaryny ýasaýarys.Nurbatlar, boltlar ýa-da hoz ýasamak üçin ýokary hilli galyplarymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin bize hoş geldiňiz.

Önüm aýratynlyklary

· Ponshli görnüşler, önümçilik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin DIN, IFI, ISI we JIS standartlaryna laýyk gelýär.
· Müşderileriň aýratynlyklaryna laýyklykda öndürilen jerimeler.
· Ajaýyp ýerüsti bejergisi, sürtülmäni azaltmak, gurallaryň ömrüni uzaltmak.
· Müşderilere poladyň görnüşi, ululygy we gutarnykly yzygiderliligi bilen üpjün ediň.

Zawodymyzyň 18 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we Dongguan, Kunshan, Changzhou we Taýlandda zawodlary bar.

Esasan “Punches”, “Punch Dies”, “Thread Dies Plate” bilen meşgullanýarys we önümlerimiz Angliýa, Amerika we beýleki Günbatar ýurtlaryna eksport edilýär.

Nisun-da köp sanly ajaýyp tehniki işgär we dolandyryş işgärleri bar, “Özara ösüş, özara peýdalar” biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Önümleri ajaýyp hil we doly spesifikasiýa bilen üpjün ederis. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň