Deşikli Titan örtük paneli bar

Gysga düşündiriş:

Satuwdan soň hyzmat we wada:

1, OEM sargyt kabul ederlikli, garaşsyz QC bölümi, hiliň 3 gezek barlanmagy.

Iberilmezden ozal geçiş derejesiniň 2.100%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Aýratynlyk  

  • -8okary ýalpyldawuk pellehana 6-8 mikro pellehana.
  • Diametri çydamlylygy +.0002 / -. 0002 ýapmak üçin takyk ýer.
  • Umumy fraksiýa ululyklary bar
  • 1 "diametre çenli sargyt etmek üçin ýörite ululyklar edilip bilner.
  • Hususy gatylyk RC 64-65 we isleg boýunça üç gezek çyzylan.
  • Dürli material saýlamak.
TYPE Artykmaç ulaltmak
MATERIAL KARBID, HSS M-2, SUJ-2, SKD11, SKH51 we ş.m.
STANDARD DIN LANE HASCO MISUMI DAYTON AISI JIS
Çydamlylyk 0.0002 ''
GARŞYLYK material bilen kesgitlenýär
DÜZGÜN PLERI Guangdong, Hytaý (materik)
Maşyn görnüşi Punch Machine

 

Önümiň töleg şertleri
1) Kiçi sargyt kabul edildi
3) Töleg alanymyzdan soň DHL, TNT, UPS, FedEX tarapyndan ibermäge taýyn.
4) T / T.PAYPAL, D / P, L / C kabul edýäris.

Biziň artykmaçlyklarymyz

1.Bäsdeşlik bahasy: oýlanyşykly hasaplamalara esaslanyp, bäsleşigiň birinji tapgyrynda müşderilere goldaw berip biljek bahamyz hemişe bäsdeşlik edýär.

2, Üznüksiz hil gözegçiligi: Bölekler önümçilik işinde bölekleri takyk ölçeglerine gözegçilik edip bilýän tejribeli işgärlerimiz tarapyndan ýasalýar.Başga bir tarapdan, tejribeli hil gözegçilerimiz, 100% ýokary hilli önümleriň size iberilmegini üpjün edip biljek ähli bölekleri düýpli gözden geçirýärler!

3, Çalt eltiş wagty: Bu sargyt mukdaryna we amal indeksine bagly, adatça 5 günüň içinde eltip bermäge kepil geçip bileris.

4, Sargyt etmek üçin elýeterli hyzmat: DIN, ISO, DAYTON, LANE, MISUMI, FIBRO, DME we beýleki adaty böleklerden başga-da, müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda aýratyn bölekler ýasap bileris!

5, Müşderiniň ajaýyp goldawy: Satuwdan öňki, satuwdaky we satuwdan soňky hyzmatlary hödürleýäris, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Satyn almazdan ozal aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris:
Marka + model + galyndy seriýasy + plastinka arassalamak + sargyt edilen bölekler (diňe bir bölek ýa-da tutuş toplum) + stansiýa + şekil + şekil ululygy
Mysal üçin: Datong + LX230B + galyň týuret seriýasy 85 + 0.3 + tutuş toplum + B stansiýa + ROφ15mm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň