Maşyn nurbatynyň saplanmagy ölýär

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt Parametr
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady Nisun
Material VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, KARBID
Tehnologiýa CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek,

2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.(HRC / HV)

Eltip bermegiň wagty 15-20 gün
OEM & ODM 1PCS kabul ederlikli
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk
Tölegiň şerti: T / T, Western Union, kredit kartoçkasy

Gaplamagyň jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly

1.Bu gurallar ilki bilen ýag bilen arassalanýar.

2.Şondan soň posuň öňüni almak üçin pos ýagy ulanylýar.

3.Ondan soň PVC sahypasyna örtülendir.

4.Soňra gaplama gasynlanan gutularda ýa-da agaç gutularda ýerine ýetirilýär.

Nisun, her dürli ýüplük tekizleýiş ölülerini üpjün ediji we eksport ediji, şol sanda öz-özüne degen ýüp tekizlemek ölýär.Bu ýüplük tekizlemek ölýär, göni deşik ölýär, ekstruziýa ölýär, segmentli heks ölýär, kesiji we pyçak, ýöriteleşdirilen ölýär.Bu ölüler ISO, BSP, UNF, UNC, BSW, Ba, BSC, BSF we beýleki sapak görnüşlerini üpjün edip biler.Tekiz ölmek, göni we kesiş profilini öndürip bilýän pyçak üçin ulanylýar.

Taýýar önüm çyzgylaryna we tehniki talaplara laýyklykda gurallary we esbaplary dizaýn edip bilýäris.Enjamyň modelini, ölenleriň materialyny, ölüleriň ölçeglerini, simiň diametrini, önümiň ölçeglerini, sapagyň takyklygyny we ýerini, metrik we dýuým spesifikasiýasyny görkezmeli. sapak, ölüleriň daşky ýüzüniň görnüşi (tegelek, inedördül, altyburç, prizmatik), S, H, L1, L2 ölçegleri we satyn alynjak toplumlaryň sany.

Hil gözegçiligi prosedurasy

Zawodymyzda gaty berk gözegçilik proseduralary bar.

Her bölegi seresaplylyk bilen işlenip düzüldi (üwemek, işlemek, üwemek, sim kesmek, EDM we ş.m.),

çyzgyda görkezilen takyk çydamlylyk bilen, her bölekiň her ölçegi önümçilik liniýasynda we gaplamakdan we ýüklemezden ozal QC barlagyndan seresaplylyk bilen barlandy.

Şeýlelik bilen, müşderiniň zawodyndaky gurallaryň arasynda gowy çalyşmak üçin ýokary takyklygy kepillendirdik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň