Maşyn nurbady tegelek guýruk sapagy ölýär

Gysga düşündiriş:

Tekiz ölmek ulgamynda iki sany tekiz öl bar, biri düýbünde, beýlekisi süýşüriji.Boş kesgitlenen öleniň bir ujuna ýerleşdirilýär, soň bolsa hereket edýän öl boş ýeriň üstünden süýşýär we taýýar önümi emele getirýär.ANSI, BS, DIN we JIS ýaly tekiz örtük sapaklary bar.Burçlary hödürläp ýa-da saklap bilmez.Tekiz ölü daşky ýüpi öndürmek üçin sowuk emele getiriş prosesini kabul edýär we daşarky ýüpi emele getirmek üçin üýtgewsiz ölmek we hereketli ölmek ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt Parametr
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady Nisun
Material VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, KARBID
Tehnologiýa CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek,

2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.(HRC / HV)

Eltip bermegiň wagty 7-15 gün
OEM & ODM 1PCS kabul ederlikli
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk
Gaplamak PP + kiçi guty we karton

Önümiň artykmaçlyklary

1. Iň gowy hil

2. Has köp dizaýn

3. Giňden ulanylýar

4. precokary takyklyk

Sorag-jogap

1-nji sorag: Näme üçin saýlaýarys?Nisun metal galyndy?

A1: Biz dürli görnüşli karbid zarbalaryny, karbid ölýär, ýüplük togalanýar, berkitme önümçilik liniýa enjamlaryny we berkitme galyplaryny öndürmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan, berkitme öndürýän maşynlary öndürýäris. Bu önümler üçin diňe bir ýokary hilli maşyn we berkidiji galyp öndürmek üçin baý tejribä eýe bolmak bilen çäklenmän, güýçli tehniki topary hem bar.

2-nji sorag: Maşyny daşary ýurt bazaryna eksport etdiňizmi?

A2: Hawa.Maşyn Russiýa, Malaýziýa, Hindistan, Wýetnam, Indoneziýa, Türkiýe, Ispaniýa, Müsür, Şri-Lanka we ş.m. eksport etdik.

3-nji sorag: Hyzmatdan soň hil kepilligi barmy?

A3: Enjamyň mehaniki böleginiň kepilligi, enjamy alanyňyzdan bir ýyl soň bolar;Satyn alyjylary enjamlary gurnamaga we işe girizmäge, mugt okuw operatoryna kömek ediň.

4-nji sorag: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
A4: Adaty sargyt üçin 15 günden 20 güne çenli, gowşuryş wagty qty zakazyna baglydyr.

5-nji sorag: mugt nusga?
A5: Sargyt mukdaryna baglylykda, tassyklanan sargytdan soň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň