Tersine bölünen sapak rulon ölýär

Gysga düşündiriş:

Hardokary gatylyk sapagy emele gelýärTersine egrilen sapak rulonlary ölýärgowy baha bilen

Gelip çykan ýeri: Dongguan, Hytaý

Marka ady: Nisun

Şekil tertibi: Ekstruziýa galypy, galyp görnüşi, galyp görnüşi

Haryt materialy: VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, CARBIDE

Ölçegi: 003/0 # / 004/3/16 / 6R ýa-da müşderiniň islegine görä

Haryt: Ekstruziýa galypy

Önümiň ady: Tekiz sapaklaryň togalanmagy ölýär

paket: islege bagly

Açar söz: tekiz sapak togalanýar

Programma: Buraw sapaklary ýasamak üçin

Paket: Karton paket

Kepilnama: ISO9001: 2015


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaplamagyň jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly

1.Bu gurallar ilki bilen ýag bilen arassalanýar.

2.Şondan soň posuň öňüni almak üçin pos ýagy ulanylýar.

3.Ondan soň PVC sahypasyna örtülendir.

4.Soňra gaplama gasynlanan gutularda ýa-da agaç gutularda ýerine ýetirilýär.

Aýratynlyk

1. Güýçli tehniki topar bilen baý tejribe

2. Doly çyzykly çözgüt we tehnologiýa bilen üpjün ediň

3. Maşynyň we galybyň ýokary hili

4. Uzak ömür, az hyzmat etmek

5. 24 sagat onlaýn hyzmat we satuwdan soň iň gowy hyzmat

“Dongguan Nisun Mold Technology Co., Ltd” takyk nurbatlaryň ösüşini, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän öndüriji. Zawodymyzyň 18 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we Dongguan, Kunshan, Changzhou we Taýlandda zawodlary bar. 2018-nji ýylda Huatai (Taýland) Global müşderilere has çalt we amatly hyzmat etmek üçin “Technology Co., Ltd.” we “Dongguan Xingmao Import and Export Co., Ltd.” döredildi.

Şereketiň bar bolan zawody 2000 inedördül metr meýdany eýeleýär we Taýwandan we Japanaponiýadan 200-den gowrak takyk enjamlary yzygiderli hödürledi we adaty bölekleriň we standart däl nurbatlaryň ýyllyk önümçilik kuwwaty 2000 inedördül metre ýetýär. Synag enjamlarynyň doly toplumyna eýedir we 18 ýyllyk önümçilik we ösüş tejribesi, 18 ýyllyk in engineeringenerçilik we tehniki işgärleriň 10 ýyllyk tejribesi bilen, ISO9001: 2015 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, müşderiniň dürlüligini özleşdirmek zerurlygyna görä Müşderiniň hiline we mukdaryna dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin standart däl nurbatlardan.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň