Gyzgyn satuw, kämil funksiýa, arkanyň sapaklary ölýär

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Dongguan, Hytaý

Marka ady: Nisun

Model belgisi: 2,8 × 25

Şekil tertibi: Ekstruziýa galypy, galyp görnüşi, galyp görnüşi

Haryt materialy: VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, CARBIDE

Ölçegi: 003/0 # / 004/3/16 / 6R ýa-da müşderiniň islegine görä

Haryt: Ekstruziýa galypy

Önümiň ady: Tekiz sapaklaryň togalanmagy ölýär

paket: islege bagly

Açar söz: tekiz sapak togalanýar

Programma: Buraw sapaklary ýasamak üçin

Paket: Karton paket

Kepilnama: ISO9001: 2015


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Takyklyk:

Her bölek çyzgyda görkezilen takyk çydamlylyklara seresaplylyk bilen üwürmek (üwemek, gaýtadan işlemek, üwemek, sim kesmek, EDM we ş.m.) we önümçilik liniýasynda we QC otagynda seresaplylyk bilen barlanýar (QC gaplamakdan we ýüklemezden ozal her böleginiň ölçeglerini barlaň) ) .Bu usul bilen, müşderileriň zawodynyň gural otagynda ýokary takyklygy we şeýlelik bilen çalyşmagy kepillendirdik.Iň pes ululykdaky sözbaşy punkty Q0.15 hökmünde hödürläp bileris. Thread Rolling M0.6 * 0.15 hökmünde ölýär. Galyndy 0,6.

Qualityokary hilli önümler:

Gural polat üpjünçiliginde dünýä liderinden ýokary hilli material bilen yzygiderli üpjün etmek.Müşderiniň amaly programmalaryna baglylykda yzygiderli gatylygy we berkligi üpjün etmek üçin iň amatly ýylylygy bejermek siklini taýýarladyk.

Kompaniýamyz berkidiji we berkidiji galyplar boýunça ýöriteleşendir we kompaniýamyzyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 800 million.Berkidiji önümçilikde we nurbat önümçiliginde baý tejribämiz bar

Esasy önümlerimizde Titan nurbady, Mikro nurbat, elektron nurbat, poslamaýan polat nurbat şkafy we çeňňek, hoz, boltlar, ýüplükli çybyklar, göni gysgyç, sözbaşy, Punch (Pin Punch), Carbide önümi, Thread Rolling Die we beýleki standart we ýok standart berkidijiler we nurbat galyplary.Biz hödürläp bileris

iň pes ölçegli nurbatlar M0.6.Mundan başga-da, dürli talaplar üçin täze önümleri öndürmek üçin köp tagalla edýäris. Şol bir wagtyň özünde OEM we ODM sargytlary kabul edilýär.

Buraw nurbatlary, maşyn nurbatlary, agaç nurbatlar, “Hi-Lo” nurbatlar, beton nurbatlar, “Drywall” nurbatlary we başgalar degip biler.

Has giňişleýin maglumat üçin gönüden-göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Iň gowy baha soragyňyzy alanyňyzda hödürlener.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň