Hex Karbide tegelek deşik gurdy

Gysga düşündiriş:

Önümiň artykmaçlyklary
1. Durnuk we ygtybarly hil.
2. Gyzlyk materialdan ýasalan.
3. productshli önümler işlenip taýýarlanylýar we ahyrky gözden geçirilýär.
4. Mugt onlaýn tehniki hyzmat elýeterli.
5. Mysal üçin elýeterli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Hozuň ululygy: M2-M48
Nut Grade: 4.8 / 5.6 / 8.8 / 10.9 / ýa-da isleg boýunça
Atylylygy bejermek: Temperatura, gatylaşma, sferoidizasiýa, stresden dynmak
Faceerüsti bejergisi: Düz, gara reňkli, Sink örtükli (Galv), Gyzgyn Dip Galvanizli, Nikel, fosfat gara, DACROMET örtük we ş.m.
 

 

 

Material:

 

 

Uglerod polat (, Q235, C1010, C1020, C1040.C1045,10b21 we ş.m.)
poslamaýan polatdan (SUS304 SUS316, A2-70, A4-70, A4-80)
Bürünç / mis (H62, H65, H68 we ş.m.
Duz sepmegiň wagty: 2 sagat, 24 sagat, 48 sagat, 96 sagat, 1000 sagat zerurlyga görä edip bileris.

Duz sepmek barlagy bilen hasabat berip bilersiňiz.

Barlag enjamlary: Gatylyk synagy, tork synagy, duz sepmek çydamlylygy synagy, mehaniki ululyk synagy,

ROHS hasabaty, zerurlygyňyza görä Milliň synag şahadatnamasy we ş.m.

Daş görnüşi: arassa ýalpyldawuk ýer, doly arassa beden bilen, gabyksyz we ýiti.
Gurluşyň wagty: 12-20 gün.
Gurluşyň wagty: 6-8 gün bar.
Arza: Maşyn we elektronika pudagynda, awtoulag pudagynda giňden ulanylýar,

gurluşyk pudagy, mebel senagaty we ş.m.

Üstünligimiz

1. Zawodyň göni satuwy
Asyl zawod gönüden-göni üpjünçiligi, araçyny kesdi, göni girdeji

2. Materiallary optimizirlemek
Önümleriň çig mallary kepillendirilen hil bilen gowy hilli garyndydan ýasalýar

3. Custom üçin goldaw
Çyzgy we nusga işleýiş nusgasyna goldaw, hiliň kepili

Sorag-jogap

1-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
A1: Biz öndüriji.

2-nji sorag: Özüňiziň gözleg we barlag toparyňyz barmy?
A2: Hawa, önümleri talaplaryňyza görä düzüp bileris.

3-nji sorag: Hil barada näme?
A3: Iň oňat hünärmen inerener we berk QA we QC ulgamy bar.

4-nji sorag: Bukja nähili?
A4: Adatça kartonlar, ýöne talaplaryňyza görä gaplap bileris.

5-nji sorag: gowşuryş wagty nähili?
A5: Adatça 1-25 gün gerek mukdarda baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň