10-32 Ters sapak rulonlary ölýär

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

parametri

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Marka ady: Nisun
Şahadatnama: ISO9001: 2015
Model belgisi: # 10-32 / Custöriteleşdirilen
Sargytlaryň iň pes mukdary: 1 toplum
Baha: USD + Göçme manyda + Bölekler
Gaplamak maglumatlary: Multfilmler, agaç gutular, paletlerAgramyna we müşderileriň talaplaryna laýyklykda gaplanýar
Açar söz Tekiz sapaklaryň togalanmagy ölýär
Eltip bermegiň wagty: 15-20 iş güni
Tölegiň şerti: T / T, Western Union, kredit kartoçkasy
Üpjünçilik ukyby: Aýda 50000 toplum / toplum

 

Size hödürläris 1. Hatlara, telefon jaňlaryna ýa-da fakslara wagtynda jogap.
2. Wagtlaýyn sitata weTekiz sapaklaryň togalanmagy ölýärdizaýnlary.
3. Tehniki nokatlar boýunça wagtlaýyn aragatnaşyk.
4. Wagt üçin suratlar ibermekTekiz sapaklaryň togalanmagy ölýärişlemegiň ösüşiweTekiz sapaklaryň togalanmagy ölýär gutarmagyň tertibi.
5. WagtyndaTekiz sapaklaryň togalanmagy ölýärsynag we nusga gowşurmak.
6. WagtyndaTekiz sapaklaryň togalanmagy ölýär gowşurmak.

Häzirki wagtda kompaniýamyz ösüş, tehnologiki infrastruktura, metal häsiýetlerini derňemek we öl önümçiliginiň ähli basgançaklarynda berk hil gözegçiligi üçin maýa goýumlaryny dowam etdirýär.Hyzmat we önümiň hiline hemişelik gözegçilik öndürijiniň markasyny kesgitleýär.

Önümçiligiň, öz wagtyndalygyň, hiliň we çykdajylaryň netijeliliginiň biznesiňiziň aşaky hatary üçin diýseň möhümdigine düşünýäris we kömek etmek üçin Nisunda geldik.

Her bir işiň üýtgeşikdigini bilşimiz ýaly, aýratyn zerurlyklaryňyza ideal we üýtgeşik çözgüt hödürleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň